eMultiCoop Szociális Szövetkezet

 • Betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • Betűméret csökkentése

Beszámoló az eMultCoop Szociális Szövetkezet 2009. évi tevékenységéről

Email Nyomtat PDF
Osztom

eMultiCoop

Ez a szövetkezet nem jött volna létre, ha....

 

 

 • ha nincs a Szécsényi Gyerekesély program, amelyik 2008-ban úgy határozott, hogy a gyerekszegénység csökkentése, a szegénység újratermelődésének megakadályozása érdekében indított programján belül, a „szülők foglalkoztatásának növelése” prioritás teljesítése érdekében támogatja egy szociális szövetkezet megalakítását
 • ha nincs a Polgár Alapítvány az Esélyekért alapítvány, azon belül is Polgár András alapító és Felcsúti Péter kurátor (egyben a Raiffeisen Bank vezérigazgatója), akik úgy döntenek, hogy a társadalmi kirekesztés csökkentése érdekében folytatott támogató tevékenységükbe illesztve segítik a mi szociális szövetünk megalakulását is
 • ha nincs Sziráki Károly, aki az Euronovex Kft. vezetőjeként nem határoz úgy, hogy cége számára a társadalmi felelősségvállalás nem pusztán szlogen, és valamilyen „belső sugallattól” vezérelve úgy érzi, hogy a szécsényi kistérségben megalakítani tervezett szociális szövetkezet tervei nagymértékben egybeesnek saját elképzeléseivel, a szövetkezet által képviselt elvek nagymértékben szolgálják az általa is kívánatosnak tartott fenntartható fejlődést
 • ha nincs néhány önkormányzat, polgármester, akik őszintén elhiszik, hogy a szociális szövetkezet valódi partnerük lehet a település kisebb-nagyobb problémáinak megoldásában, s pusztán ezért felajánlják segítségüket a szövetkezet infrastruktúrájának megteremtéséhez (iroda- és telephely biztosításával, szerződések és megrendelések megkötésével, pályázathoz adott fedezet vállalássa
 • ha nincs néhány olyan ember, aki dacára annak, hogy valami ismeretlen dologba kívánják őket „beugrasztani” , rosszabb esetben különféle lehetséges negatív kimenetekkel elriasztani ettől a „beugrástól”, mégis vállalja a kockázatot és esélyt ad saját magának illetve egy közösségnek, hogy az egyébként vonzó jövőképet elkezdje megvalósítani

…. de volt/van Gyerekesély program, kaptunk sok-sok segítséget és van néhány ember (reméljük egyre több) akik nem csupán hisznek a szép ígéreteknek, de tenni is akarnak, sőt tesznek is annak megvalósításáért.

Szóval elindultunk. Végül is 2009 lett az indulás éve – bármennyire is 2008. decembert szerettük volna – mert a 2008 decemberi alakuló ülést ilyen-olyan „ürüggyel” meg kellett ismételnünk. Lehet, hogy a 4 hónapos átfutási idő, amely alatt a cégbíróság bejegyezte a végül is eMultiCoop-ra keresztelt szövetkezetet nem is olyan hosszú, nekünk (nekem legalább is) végtelennek tűnt. Közben azért lassan „történtek a dolgok”.

Három területtel (három üzemegységgel) alakult meg a szövetkezet:

 • IT

 • hulladék gazdálkodás

 • szövetkezet fejlesztés

A szövetkezeti Alapszabály egyik sarkalatos pontja kimondja: „a szövetkezet részben önálló üzemegységekből áll”, ami számomra azt is jelenti, hogy az egyes üzemegységek munkáját – szakmai és közösségi tevékenységét illetve gazdálkodását – önállóan, egymástól függetlenül is értékelni lehet. Ez – mármint az önálló értékelés – most, az első év végén még kicsit felemásra sikerült, ezért a közös, szövetkezeti beszámolóban először röviden (tömören) essen szó az egyes üzemegységek tevékenységéről:

Elsőként a szövetkezetfejlesztő ügynökségről essen szó – hogy túlessünk a nehezén. Az üzemegység három célterületet jelölt meg. Ebből az egyiken – az eMultiCoop szövetkezet fejlesztésében – az üzemegység jól teljesített, hiszen a szövetkezet megalakult, és sikerült a szövetkezetet közösségként is, vállalkozásként is megerősíteni. A másik két területen azonban – legalábbis egyelőre – nem értünk el számottevő eredményt. Sem további konkrét szövetkezetek megalakításáról, más szövetkezetek fejlesztéséről, sem a szövetkezetek általános érdekképviseletéről, társadalmi presztízsének emelkedéséről nem tudunk beszámolni. Az első lépéseket talán megtettük: néhány civil közösségi kezdeményezés (Magyar Urbanisztikai Társaság – 99 előadás a vidékről; Védegylet – KÖRFESZT - Közösségi Önsegítő Rendszerek Fesztiválja; MEBAL – Közösségi Termelők Országos Értekezlete) programján előadóként vettünk részt, írásos anyagokat készítettünk a kormányzat szociális szövetkezetekkel kapcsolatos intézkedéseivel kapcsolatban, részvettünk az OFA által az észak-Magyarországi régió szociális szövetkezetei számára rendezett szövetkezeti napon.

A szövetkezet másik két üzemegységének első évi teljesítménye viszont egyértelműen pozitív.

Amikor 2008. nyarán először hallottunk arról a lehetőségről, hogy a szövetkezet hulladékgyűjtéssel is foglalkozhatna, talán senki sem gondolta, hogy 2009. nyarán ez a lehetőség valóra válik. Mégis bekövetkezett, hogy 2009. július 1-től a kistérség 4 települése az eMultiCoop Szociális Szövetkezettel írta alá a települési kommunális hulladék begyűjtésére és szállítására vonatkozó szerződést. Tény, hogy ezt a pillanatot rengeteg tárgyalás, tervezés, pályázatírás előzte meg, amelynek során a kistérségi társulás együttműködési megállapodást írt alá a szövetkezettel arra, hogy a kistérségben egy új, korszerű, a fenntarthatóság irányába mutató hulladékgazdálkodási rendszer valósuljon meg. A települési hulladékok kezelése ennek a folyamatnak az első lépése. Tény, hogy a megállapodásban szereplő rendszer a hulladékok szelektív gyűjtésén alapul és tény, hogy az új rendszer megvalósítása még rengeteg feladatot jelent – többek között egy korábban 150-200 millió értékűnek becsült beruházás megvalósítását - , tény az is, hogy jelen állapotában ez tevékenység nem termel jövedelmet. Mégis egyértelmű sikerként kell értékelni azt, hogy a hulladék üzemegység egyetlen pillanat fennakadás nélkül (még olyan viszonylag csekély zavar nélkül is, mint amekkorát a szécsényi lerakó bezárása Szécsényben okozott), a szolgáltatási díjak csökkenése mellett a szolgáltatást folyamatosan nyújtani tudta. A négy település polgármestereinek egyértelműen pozitív visszajelzése azt is mutatja, hogy a szövetkezetben valódi partnert találtak a település-üzemeltetéssel kapcsolatos egyéb feladataik megoldásához is.

A hulladékszállítási tevékenység külön érdekessége az, ahogyan a kapcsolódó ügyviteli, ügyfélszolgálati feladatokat – teljes mértékben a szövetkezeti modellnek megfelelően - az IT üzemegység látja el.

Az IT üzemegységben történik a lakossági szerződések – több, mint 1000 ügyfél – adatainak nyilvántartása, az adatok rögzítése, a számlák kiállítása, a díjak beszedése és könyvelése. Az adatok mennyiségéhez viszonyítva viszonylag zökkenőmentesnek mondható ezeknek a folyamatoknak a beindítása, még akkor is, ha maradtak további teendők, elsősorban a kintlévőségek csökkentése terén.

Az IT üzemegység - a szövetkezet harmadik alapító üzemegysége – volt 2009-ben a „húzóágazat”. Ez nem csoda, hiszen az alapító tagok többsége ebben az üzemegységben dolgozik. Ők azok, akik a Gyerekesély program indulásakor IT-mentorként kezdtek dolgozni, és akik szinte a kezdetektől (2006-2007) készülődtek a szövetkezet megalakítására. A szövetkezet alapításakor elfogadott üzleti tervük több tevékenységi kört is tartalmazott:

 • teleházak üzemeltetése

 • digitális írástudás terjesztése (oktatás)

 • multimédia

 • irodai szolgáltatások (nyomtatás, fénymásolás, faxolás)

 • információtechnológiai szolgáltatás (rendszergazda)

A gyakorlat az év során kissé átformálta az eredeti tervet. Az egyik változást éppen az említett ügyfélszolgálati tevékenység jelenti. Emellett is számos fontos dolog történt ebben az üzemegységben, amelyekről picit részletesebb beszámolót tartalmaz a csatolt üzemegységi beszámoló.

 

A szövetkezet 9 taggal alakult. A taglétszám – szám szerint – nem változott (?) miközben azt mondhatjuk, hogy jelentős volt a ki- és belépés. 2009. december 30-ig 1 alapító tag tagsága szűnt meg, és 2 új ember érkezett a szövetkezethez. (Az egyik rövid idő után ki is lépett.) Tekintettel a szövetkezet Alapszabályára – vagyis arra, hogy a szövetkezeti tagság munkavégzéshez van kötve – nem is meglepő, hogy a tagok száma nem nőtt nagyobb mértékben. (Persze ez is nézőpont kérdése. Az egy évvel korábbi 0 főhöz viszonyítva a 9 fő végtelenül nagy arányú növekedés, amit soha többé nem fogunk tudni elérni.) A munkavégzéshez kötött tagsági viszony azért tesz megfontolttá bennünket új tagok felvételénél, mert csak a hosszútávon fenntartható munkahelyekre szeretnénk alapozni tagsági viszony létesítésekor. Szeretnénk elérni ugyanis, hogy a szövetkezet legnagyobb vonzereje a biztonság legyen. Ezt az imázst pedig leghatékonyabban talán a munkahely biztonsága erősítheti.

2009 végén a 9 tag közül 1 fő volt a szövetkezet teljes munkaidős főállású alkalmazottja, a többiek önkéntes személyes közreműködésükkel járultak hozzá a szövetkezet megerősítéséhez. Ezt nem utolsó sorban a Szécsényi Gyerekesély Program és a Gyerekszegénység Elleni Nemzeti Program tette lehetővé azzal, hogy további 6 tagot munkaviszonyban illetve megbízással foglalkoztatott. 2 tagnak a programtól független jövedelme tette lehetővé, hogy az induló évben önkéntes munkával segítse a szövetkezet elindítását.

A közös munkavégzés és a munkajövedelem mellett a szövetkezeti tagok közös programokkal és egyéb közösségi „működési formákkal” (döntések közös előkészítése, konfliktusok közös megbeszélése, közös és közösségi képzéseken való részvétel stb.) erősítették szövetkezet közösség oldalát.

Nem „tudtam” a 2009-es év beszámolójából kihagyni azt az „epizódot”, amely év végén történt. Akkor, amikor a legtöbb munkahely év végi szünetet tartott, vagyis szabadságolta dolgozóit a Karácsony és a Szilveszter között napokban. Ez a döntés a legtöbb munkaadó esetében racionális is, de a szövetkezet tagjainak valóságos problémát okozott. Az IT üzemegység fő tevékenysége ugyanis a teleházak üzemeltetése, amelyek szempontjából a kérdéses időszak „csúcs szezonnak” minősül, mivel az iskolákban szünet lévén, a teleház törzsközönségének a teleház-látogatás lép elő fő-programmá. A munkahelyi szabadságolás ilyen módon a fiatalok szünidei programját tette volna tönkre. A probléma megértése, megbeszélése és megoldása (önkéntes munka, szabadság átütemezés stb.) csupán egy-két órát vett igénybe, és az IT üzemegység által működtetett házak a téli szünet alatt is fogadták a látogatókat.

A szövetkezet a „másik oldalról” gazdálkodó szervezet, amelyben a bevételek és kiadások éppen úgy fontosak, mint bármely más gazdasági vállalkozás esetében. A szövetkezetre is alapvetően ugyanazok a szabályok vonatkoznak mint más gazdasági vállalkozásokra, ilyenkor – az üzleti év zárásakor – ugyanolyan számviteli beszámolót (mérleg- és eredmény kimutatást) kell készítenie, mint a gazdasági élet többi szereplőjének. Az éves beszámolóhoz csatoljuk a cégnyilvántartásban hivatalosan közzéteendő forma szerint kimunkált adatlapot. A szöveges beszámoló az abban található számok „mögé” enged betekintést.

Az egyik legfontosabb tény, hogy az eMultiCoop Szociális Szövetkezet a 2009-es üzleti évet 3 millió 740 ezer Ft adózás előtti pozitív eredménnyel zárja. Az ezután fizetendő adó 540 ezer Forint, így az adózott nyereség 3 millió 200 ezer Ft lesz. A közgyűlés egyik fontos feladata, hogy ennek az eredménynek a felhasználásáról döntsön egy következő napirendi pontban.

Az elért eredmény „mögött” két fontos dolog van. A legfontosabb az, hogy a szövetkezet tagjai önkéntes személyes közreműködésükkel járultak ehhez hozzá, amelyet nem tehettek volna meg a Gyerekesély Program támogatása nélkül. A másik dolog az, hogy már az első évben is „működött” a szövetkezeti modell, vagyis az összességében pozitív eredmény mögött van olyan tevékenység is, amely önmagában fenntarthatatlan lett volna. Az elért eredményt a szövetkezet 14 millió 121 ezer Ft nettó (ÁFA nélküli) árbevétel és 10 millió 381 ezer Ft nettó költség mellett érte el. A bevételek között 900 ezer Ft effektív pénzbeli támogatás (Polgár Alapítvány), és további 833 ezer Ft amellyel a Magyar Szegénység Ellenes Hálózat Alapítvány járult hozzá a szövetkezeti tevékenységek beindításához néhány szükséges terv elkészíttetésével. A hulladék üzemegység könyv szerinti árbevétele 6 667 ezer Ft, az induló építőipari üzemegységé 500 ezer Ft, az IT üzemegység 5 219 ezer Ft árbevételt ért el s 1 ezer Ft kamatbevételt könyvelhettünk el. Az IT üzemegység bevételének kisebb hányada (mintegy 841 ezer Ft) származott az irodaszer és egyéb kiskereskedelemből, 31 ezer Ft irodai szolgáltatásból, és 765 ezer Ft az Európai Teleház Szövetséggel történő együttműködésből, amely a teleházak fenntartható működési modelljeinek kidolgozására irányuló tervezőmunkát jelentett. A bevétel jelentős része – kicsit több, mint 3 582 ezer Ft. – a Magyar Hálózat Alapítvány által a Közösségi Internet Hozzáférési Pontok (KIHOP) működtetésének, továbbá a digitális írástudás elterjesztésének támogatására, pályázati támogatással megvalósított projektben való közreműködés ellenszolgáltatása.

Ezzel szemben a hulladék üzemegység közvetlen költségei (begyűjtés, szállítás, ártalmatlanítás) 5 335 ezer Ft-ot tettek ki úgy, hogy az ügyfélszolgálati tevékenységet (szerződések kezelése, számlázás, díjbeszedés, adminisztráció, ügyintézés) az IT üzemegység biztosította. A fenntarthatóság kérdését azonban elsősorban a finanszírozási probléma veti fel:

A szövetkezet decemberi záró mérlege 3 millió 514 ezer Ft követelést mutat. Ez azt jelenti, hogy december végén – a tevékenységek finanszírozására (beszerzés, előleg) fordított 623 ezer Ft-on felül – a szövetkezetnek 2 millió 891ezer Ft kifizetetlen számlaállománya volt. Ez néhány esetben – a fizetési határidő éven túli áthúzódása miatt, ami ennek az összegnek durván a fele – természetes, de sok számla esetében több hónapos elmaradásról van szó. Ez a probléma szintén a hulladék üzemegységnél jelentkezik, ahol a lakossági befizetések „elmaradása” miatt a tevékenységet több hónapon keresztül több, mint egymilliós összegben finanszírozni kell, (ezt a fajta kinnlevőséget végső soron a települési önkormányzat egyenlíti ki.) amit szintén csak más tevékenységek bevételei tettek lehetővé.

A szövetkezet költségei között a 2 alkalmazottal kapcsolatos ráfordítások (bér + járulék) 2 179 ezer Ft tesznek ki, a tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó költségek összege 6 millió 920 ezer Ft, míg a közösségfejlesztésre (manréza, képzés) 1 107 ezer Ft-ot fordítottunk. Az eredmény kimutatás 175 ezer Ft-os „egyéb ráfordítások” sora a Szécsény város Önkormányzatának fizetett iparűzési adót fedi.

A pénzügyi beszámolóból derül ki az is, hogy a szövetkezet alapításkori 90 ezer Forintos saját tőkéje az év végére 18 millió Forintra emelkedett. Ez a részjegy névértékének 10 ezerről 2 millió Forintra történő emelésével valósult meg, amelyhez a tagok kölcsönt vettek fel a szövetkezettől, amelyet tizenegyezeregyszáztizenegy Forintos havi részletekben törlesztenek.

A hivatalos pénzügyi beszámoló mellett a szövetkezet főkönyvi könyvelésének záró kivonatát is csatoljuk a közgyűlési beszámoló mellékleteként, amely még részletesebb betekintést enged a gazdálkodás adataiba.

A fenti beszámoló, a mellékelt főkönyvi kivonat továbbá a csatolt mérleg- és eredmény kimutatás alapján kérem az eMultiCoop Szociális Szövetkezet Közgyűlését, hogy a 2009. évi gazdálkodás eredményét a pénzügyi beszámolóban rögzített adatokkal fogadja el.

Szécsény, 2010. március 10.

Ferge Sándor

elnök

2009 évi mérlegbeszámoló

Ön most itt jár: Címlap